Core Team

Core Team

CORE TEAM MEMBERS
RATNA KAPUR JAYSHREE PATEL ANISHA SHAH
NAMITHA PAI SHREE GURUSWAMY VIDYA DESHPANDE
ARSHIA WAJID MONICA PATANKAR LONI SHARMA
ANJU KATYAL SUSHMA BHANOT DR TANVI BHATT
DR BHARGAVI NETTEM SHARMIN SHAHJAHAN DR HINA PATEL
AISHWARYA SHARMA DR POOJA SHARMA DR SONAL GUPTA
BHAVNA SHARMA LEWIS UMA KATIKI DR MANJARI GAMBHIR
DR TANVI BHATT DR JAYSHREE RAJU PROMILA KUMAR
ROSEY BHASIN RANJANI IYENGAR DIVYA SARANG
CHHAYA PATEL NIPA SHAH