WE Team

WE2019COLOR-10874EDITED (2)

Sitting L to R – Chhaya Patel, Anita Saggar, Shalini Dixit, Ranjani Iyengar, Jayshree Patel, Param Khosla, Sharmin Shahjahan, Payal Shah, Arshia Wajid
Standing L to R – Rosie Bhasin, Divya Sarang, Ratna Kapur, Anuja Gupta, Rita Singh, Shital Daftari, Vasavi Chakka, Dipti Patel, Anisha Shah